Informacje

Status: zakończone

Tytuł:  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dla zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

na wykonywanie usług porządkowo–czystościowych w obiektach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

Termin składania ofert: 21-12-2020 r., godz. 9.00


 

Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Romana Dąbek

Wprowadził(a): Szymon Szostok