STATUS PRAWNY

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice pod numerem RIK/K-ce/B/1/93.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach posiada osobowość prawną.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach działa na podstawie Zarządzenia Nr 8/87 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, uchwały Nr XXVI/596/12 Rady Miasta Katowice z dnia 12 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz właściwych przepisów prawa.

 


 

Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Ewa Cieślik

Wprowadził(a): Szymon Szostok