Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać na pisemny wniosek złożony w Sekretariacie Dyrektora MBP.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Szymon Szostok

Wprowadził(a): Szymon Szostok