Majątek MBP brutto (stan na dzień 31.12.2023 r.)

1) Wartości niematerialne i prawne 416 426,39

2) Środki trwałe 5 814 226,39

3) Zbiory biblioteczne 13 745 740,10

4) Pozostale środki trwałe 1 274 592,91

Razem 21 250 985,79

 Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Joanna Hajder

Wprowadził(a): Szymon Szostok