Majątek MBP brutto (stan na dzień 31.12.2022 r.)

1) Wartości niematerialne i prawne 416426,39

2) Środki trwałe 5859210,25

3) Zbiory biblioteczne 13718693,2

4) Pozostale środki trwałe 1241857,04
Razem: 21.236.186,88

 



Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Joanna Hajder

Wprowadził(a): Szymon Szostok