Elektroniczna skrzynka podawcza

Logo epuap

Adres Elektronicznej skrzynki podawczej : /MBPKatowice/SkrytkaESP 

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

Zgodnie z ustawą w z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 565 ze zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. 

Zarejestruj się w platformie ePUAP 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. poz. 1216 ze zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w załączniku do Rozporządzenia.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB. 

Dokumenty elektroniczne zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 

Więcej informacji znajduje się w dziale Pomoc na platformie ePUAP.


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Szymon Szostok

Wprowadził(a): Szymon Szostok