Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

• Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach składa się z:

1. Logo BIP MBP znajdującego się po lewej stronie górnej części strony - przekierowuje do strony startowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (https://bip.mbp.katowice.pl)

2. Logo MBP znajdującego się na środku górnej części strony – przekierowuje do strony głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (https://mbp.katowice.pl)

3. Modułu wyszukującego znajdującego się w górnej części serwisu pod logiem Instytucji;

4. Menu przedmiotowego z lewej strony zawierającego przejścia do pozycji:

• Informacje ogólne

• Struktura organizacyjna

• Statut

• Regulamin organizacyjny

• Finanse

• Majątek

• Zamówienia publiczne

• Rejestry, ewidencje, archiwa, 

• Sprawozdania

• Dokumentacje kontroli 

• Przyjmowanie i załatwianie spraw

• Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

• Skargi i wnioski

• Ogłoszenia

• Platforma ePUAP

• Informacje nieudostępnione

• Redakcja strony

• Rejestr zmian

• Dane osobowe

-naruszenia

• Kontakt 

• Deklaracja Dostępności
- Koordynator do spraw dostępności
- Plany działania koordynatora ds. dostępności
- Raporty o dostępności

• Instrukcja korzystania z BIP; 

 

5. Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych stronach BIP. Okno główne może zawierać poza tekstem zasadniczym pliki do pobrania w formatach .zip, .pdf, .word. Każdy plik jest stosownie opisany. Pobieranie/otwarcie w nowym oknie jest możliwe po kliknięciu w tytuł pliku; 

6. W górnej części serwisu są dodane przyciski, które umożliwiają zmianę wersji kolorystycznej (zmiana kontrastu) oraz zmianę wielkości czcionek.

 

Każdy dokument w Biuletynie zawiera takie informacje jak:

• kto i kiedy wytworzył dany dokument,

• kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,

• kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.

 

Informacje o dokumencie

Wytworzył: Szymon Szostok
Wprowadził: Szymon Szostok