Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach

Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

do wglądu w Sekretariacie Dyrekcji MBP Katowice (ul. Kossutha 11, pok. nr 2)

Rejestr skarg i wniosków

dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 - z późn. zm.).

Rejestr zamówień podprogowych o wartości poniżej 14 000 euro

do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym MBP (ul. Kossutha 11, pok. nr 7)

Rejestr umów

do wglądu w Sekretariacie Dyrekcji MBP Katowice (ul. Kossutha 11, pok. nr 2)

Ewidencja czytelników MBP

w Filiach bibliotecznych od Nr 1 do Nr 38 udostępniana na wniosek zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Rejestry zbiorów książkowych i pozaksiążkowych; Rejestr wydawnictw multimedialnych

do wglądu w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów MBP Katowice (ul. Kossutha 11, pok. nr 10).

Zakładowa Składnica Akt

gromadzi się w niej akta przekazane po upływie ustalonego okresu przechowywania akt w poszczególnych komórkach organizacyjnych MBP. Składnica akt zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Kossutha 11.

 Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Szymon Szostok

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2015-03-06