Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach za rok 2018. 
Sprawozdanie uzupełniono o ankietę dotyczącą komputeryzacji

Informacje o dokumencie

Wytworzył: Ewa Stasiak
Wprowadził: Szymon Szostok