Logo

Rejestr zmian

  • Drukuj
Rozmiar

Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie:  Plan na 2019
1. Przychody ogółem 13.169.000
1/ przychody własne 355.000 
   w tym:  
      przych. z dział. kulturalnej 120.000 
      z działalności gospodarczej  50.000 
      pozostałe przychody 185.000
równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu 135.500
2/ dotacja z budżetu miasta 12.220.000 
   w tym:  
   - podmiotowa na działalność bieżącą 12.200.000
   - dotacja na remonty-podmiotowa 20.000
3/  dotacja budżet obywatelski 594.000
4/ pozostałe dotacje bieżące - RJP  
5/ Pozostałe dotacje  

Plan Kosztów

   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:    finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 

Wyszczególnienie:  Plan na 2019
3. Koszty ogółem 13.203.000
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 9.953.504
  w tym:  
    - wynagrodzenia osobowe */ 8.108.633
    - pozostałe wynagrodzenia 61.000
    - składki na ubezpieczenia społeczne 1.517.231
    - inne świadczenia na rzecz pracown. 266.640
2/ remonty **/ 20.000
3/ amortyzacja 737.855
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  
5/ zakup towarów i usług 2.355.641
6/ pozostałe koszty 136.000
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-34.000
   inwestycje 341.000 
   finansowane środkami własnymi
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne  
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 35.000 
       inwestycje 35.000 
       zakupy inwestycyjne  
   finansowane dotacją z MKiDN, w tym: 0
       inwestycje  
       zakupy inwestycyjne  
finansowane dotacją z BO, w tym: 306.000 
       inwestycje 274.000 
       zakupy inwestycyjne 32.000 
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty  175,85
średnia płaca 3.340,34
DODATKOWE INFORMACJE
   

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 13.169.000  
dotacja celowa na inwestycje: 341.000 

koszty: 13.203.000


 

Katowice 26.10.2018 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2019-01-28

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.

Ta strona używa cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacji i innych funkcji. Cookies pomagają też dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na zapisane plików cookies na swoim urządzeniu.