Logo

Rejestr zmian

  • Drukuj
Rozmiar

Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie:  Plan na 2016
1. Przychody ogółem 10.168.850
A. Przychody bieżące 10.168.850 
1/ przychody własne 200 000
   w tym  
      przych. z dział. kulturalnej 110 000
      z działalności gospodarczej  40 000
      pozostałe przychody 50 000
2/ dotacja z budżetu miasta 9.968.850
   w tym: Budżet Obywatelski 451.550 
   w tym: dotacja na remonty - podmiotowa 6.300
   w tym: remonty – b.o. 30.000
   w tym: edukacja ekologiczna 61.000 
B. Dotacja celowa na inwestycje –    b.o. 170.000

Plan Kosztów

Wyszczególnienie:  Plan na 2016
3. Koszty ogółem 10.300.850
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 7.509.700
  w tym:  
    - wynagrodzenia osobowe */ 6.100.450
    - pozostałe wynagrodzenia 32.500 
    - składki na ubezpieczenia społeczne 1.124.006 
    - inne świadczenia na rzecz pracown. 252.744 
2/ remonty **/ 36.300 
3/ amortyzacja 560.000 
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  
5/ zakup towarów i usług 2.096.350 
6/ pozostałe koszty 98.500 
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-132.000 
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II ) -132.000 
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych  
   inwestycje 170.000
   finansowane środkami własnymi  
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 170.000 
       inwestycje -
       zakupy inwestycyjne 170.000 
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty  184,5
średnia płaca 2.684 
DODATKOWE INFORMACJE
   

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 10.168.850       

koszty: 10.300.850 


 

Katowice 18.12.2015 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2016-04-18

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.

Ta strona używa cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacji i innych funkcji. Cookies pomagają też dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na zapisane plików cookies na swoim urządzeniu.