Logo

Rejestr zmian

Rozmiar

Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie:  Plan na 2014
1. Przychody ogółem 8 920 573
A. Przychody bieżące 8 920 573
1/ przychody własne 250 000
   w tym  
      przych. z dział. kulturalnej 110 000
      wpływy z usług 40 000
      pozostałe przychody 100 000
2/ dotacja z budżetu miasta 8 620 573
   w tym: dotacja na remonty 0
3/ pozostałe dotacje bieżące 50 000
   w tym rozdz. 90095 50 000
   rozdz. 900004 0
B. Dotacja celowa na inwestycje 0

Plan Kosztów

Wyszczególnienie:  Plan na 2014
3. Koszty ogółem 9 051 573
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 6 740 863
  w tym:  
    - wynagrodzenia osobowe */ 5 433 533
    - pozostałe wynagrodzenia 18 500
    - składki na ubezpieczenia społeczne 1 037 146
    - inne świadczenia na rzecz pracown. 251 684
2/ remonty **/ 0
3/ amortyzacja 277 733
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0
5/ zakup towarów i usług 1 937 477
6/ pozostałe koszty 95 500
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-131 000
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II ) -131 000
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych  
   inwestycje 210 000
   finansowane środkami własnymi 210 000
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 0
       inwestycje 0
       zakupy inwestycyjne 0
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty  184,5
średnia płaca 2 454
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji 0

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 8 920 573     

koszty: 9 051 573 


 

Katowice 31.12.2013 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2015-03-11

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.

Ta strona używa cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacji i innych funkcji. Cookies pomagają też dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na zapisane plików cookies na swoim urządzeniu.