Logo

Rejestr zmian

Rozmiar

Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie:  Plan na 2013
1. Przychody ogółem 9 381 000
A. Przychody bieżące 8 980 000
1/ przychody własne 250 000
   w tym  
      przych. z dział. kulturalnej 100 000
      wpływy z usług 50 000
      pozostałe przychody 100 000
2/ dotacja z budżetu miasta 8 730 000
   w tym: dotacja na remonty 130 000
3/ pozostałe dotacje bieżące 0
   w tym rozdz. 90095 0
   rozdz. 900004 0
B. Dotacja celowa na inwestycje 401 000

Plan Kosztów

Wyszczególnienie:  Plan na 2013
3. Koszty ogółem 9 155 000
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 6 660 618
  w tym:  
    - wynagrodzenia osobowe */ 5 356 697
    - pozostałe wynagrodzenia 37 000
    - składki na ubezpieczenia społeczne 1 022 055
    - inne świadczenia na rzecz pracown. 244 866
2/ remonty **/ 130 000
3/ amortyzacja 291 233
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0
5/ zakup towarów i usług 2 066 290
6/ pozostałe koszty 6 859
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-175 000
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II ) 226 000
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych  
   inwestycje 401 000
   finansowane środkami własnymi 0
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 401 000
       inwestycje 380 000
       zakupy inwestycyjne 21 000
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty  184,5
średnia płaca 2 385
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji 130 000

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 8 980 000    

dotacja celowa na inwestycje: 401 000

koszty: 9 155 000 


 

Katowice 31.12.2012 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2015-03-11

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.

Ta strona używa cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacji i innych funkcji. Cookies pomagają też dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na zapisane plików cookies na swoim urządzeniu.