Logo

Rejestr zmian

Rozmiar

Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie:  Plan na 2011
1. Przychody ogółem 8 672 830
- dotacja z budżetu miasta 8 477 830
- pozostałe dotacje 30 000
- przychody własne 165 000
- przych. z dział. kulturalnej 80 000
- wpływy z usług 31 000
- pozostałe przychody 50 000
- odsetki 3 000
- darowizny 1 000
2. Dotacja na inwestycje 147 300

Plan Kosztów

Wyszczególnienie:  Plan na 2011
3. Koszty ogółem  8 872 830
- Wynagrodzenia + pochodne 6 175 708 
- Wynagr. z tyt.umowy o pracę 5 210 881 
- Wynagr. z tyt. umów o dzieło, zlecenia, honoraria 32 600 
- Składki z tyt ubezp. społecznych 932 227 
- Odpisy na zakł. fun. świad. socj. 209 400 
- Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 22 229 
- Pozostałe koszty 2 465 493 
- Amortyzacja 506 800 
- Materiały  216 193 
- Energia  460 000
- Zakup usług remontowych
- Zakup usług pozostałych 1 203 500 
- Podatki i opłaty 60 000 
- Pozostałe koszty 19 000 
 Wynik finansowy /-/ 200 000 
4. Wydatki majątkowe 147 300 
- finansowane z dotacji 147 300 
- finansowane. ze środków własnych
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty  184,5
średnia płaca 2 300 
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji  0

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 8 672 830    

wydatki majątkowe 147 300

koszty: 8 872 830


 

Katowice 5.11.2010 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Jagoda Kryniewicz - Dyrektor

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2015-03-10

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.

Ta strona używa cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacji i innych funkcji. Cookies pomagają też dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na zapisane plików cookies na swoim urządzeniu.