A+ A A-

Finanse

Rozmiar

Dane Identyfikacyjne

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Kossutha 11

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan Przychodów

Wyszczególnienie:  Plan na 2015
1. Przychody ogółem 10.028.000
A. Przychody bieżące 10.028.000
1/ przychody własne 250 000
   w tym  
      przych. z dział. kulturalnej 110 000
      wpływy z usług 40 000
      pozostałe przychody 100 000
2/ dotacja z budżetu miasta 9.778.000
   w tym: Budżet Obywatelski 237.150
   w tym: dotacja na remonty 28.000
   w tym: edukacja ekologiczna 50 000
B. Dotacja celowa na inwestycje 252.000

Plan Kosztów

Wyszczególnienie:  Plan na 2015
3. Koszty ogółem 10.163.000
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 7.468.397
  w tym:  
    - wynagrodzenia osobowe */ 6.007.350
    - pozostałe wynagrodzenia 30.500
    - składki na ubezpieczenia społeczne 1.179.850
    - inne świadczenia na rzecz pracown. 250.697
2/ remonty **/ 28.000
3/ amortyzacja 521.300
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  
5/ zakup towarów i usług 2.045.803
6/ pozostałe koszty 95 500
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej 
( I.A. - II )
-135 000
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II ) -135 000
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych  
   inwestycje 252.000
   finansowane środkami własnymi  
   finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: 252.000
       inwestycje 148.000
       zakupy inwestycyjne 104 000
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty  184,5
średnia płaca 2.533
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji 28.000

 

Podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:

przychody: 10.028.000    

koszty: 10.163.000 


 

Katowice 31.12.2014 r.

Organ Sporządzający: Małgorzata Helbig - Główny Księgowy

Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor 

 


Informacje o dokumencie

Wytworzył(a): Małgorzata Helbig

Wprowadził(a): Szymon Szostok

Rejestr zmian

Aktualizacja:

Szymon Szostok - 2015-03-11

 

BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej 2015-2019

Odsłon artykułów:
422161

Wykonanie Szymon Szostok - 2015

Ta strona używa cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacji i innych funkcji. Cookies pomagają też dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na zapisane plików cookies na swoim urządzeniu.